“Per seksą į dieviškumą” knygos užsakymas

Dėmesio. Jaunesniems negu 18 metų asmenims knyga – draudžiama.

Dedikacija: “Knygą dedikuoju Moteriai, su kuria šokome danguje… Kūnai ištirpo, skysčiai, dvelksmas, virpuliai, skonis ir dejonės – tapo viena. Ačiū už Dievišką dovaną ir Tavo karštą, virpantį, geidulingai kvepiantį glėbį į kurį įsiskverbiau iki sielos gelmių… Ir Tavo akis, kuriose regiu Dieviškumą ir pradingstu amžiams. Palaima aidėjo, aidi ir aidės tylioje amžinybėje, ten kur ir susitikome…” – Armandas Kažerskas

A. Kažersko knyga, tai praktinis vadovas, kuriuo suderinami nesuderinami mūsų visuomenėje reiškiniai: seksas, meditacija, dieviškumas ir savęs suvokimas per moteriško ir vyriško polių šokį iki palaimos ir aukščiausio įmanomo suvokimo, kas žmogui yra duota, ne per davatkiškas maldas, ar atsiskyrimą meditacijoje, o per seksą ir jo transformavimą lytinių santykių metu. Parnerių sielų šokį iki įsiliejimo į Vienį. Knygoje aptariami konkretūs pasiruošimo darbai, partnerio paieškos ar esamo sužadinimas. Tam, jog Dieviškumo suvokimas galimas ir per seksą. Knyga nėra skirta jaunesniems negu 18 metų asmenims, joje yra daug erotinių detalių ir iliustracijų iš asmeninių archyvų, meninių, profesionalų darbų, kurie kaitins kraują ir kvies jį transformuoti per vyro ir moters intymumų šokį iki Dieviško suvokimo ir patyrimo.

Bus karšta ir glitnu. Pasiruoškite!

Turinys:

  • Dedikacija. 6 psl.
  • Įvadas. 8 psl.
  • Kaip rasti tinkamą partnerį? 16 psl.
  • Kokia būtina kūno priežiūra? 30 psl.
  • Vyro ir moters seksualinis pajėgumas. 49 psl.
  • Mylėjimasis į savęs suvokimą ir palaimą. 68 psl.
  • Mylėjimosi šokis Dieviškume. 81 psl.
  • Drąsa patirti ir suvokti. 104 psl.
  • Palaiminimas. 112 psl.
  • Pabaiga. 115 psl.

Su užsakiusiais bus susisiekta el. paštu dėl spausdintos knygos pristatymo ir apmokėjimo.

Kaina – 50 €.